Virksomhedsoplysninger

Organisationens juridiske navn: Dragør Borgerforening
Selskabsform: Forening
CVR : 65598817
Officiel e-mail adresse: info@borgerforening.dk
Officiel web-adresse: borgerforening.dk

Pris og betaling

 1. Det er en forudsætning for medlemskab af organisationen, at du tilmelder dig betaling via betalingskort, som er godkendt af organisationen og dennes leverandører.
 2. Organisationen benytter QuickPay A/S og MobilePay til alle transaktioner. Alle transaktioner behandles krypteret, ingen kortdata er derfor synlig.
 3. Kvittering for betaling sendes pr mail. Når du tilmelder dig, accepterer du organisationens vilkår.
 4. Du stopper medlemskabet og den tilhørende kontingentbetaling ved at kontakte organisationen og eventuelt melde dig ud, se nærmere herom andetsteds på siden eller kontakt organisationen ved tvivl.
 5. Når du køber varer eller ydelser af organisationen via hjemmesiden, betales med med den valgte betalingsmetode.
 6. Når du anvender hjemmesiden til at betale for varer og ydelser m.m. fra organisationen, accepterer du, at organisationen administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet i handelsbetingelserne.
 7. Organisationen kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling på hjemmesiden. Et eventuelt gebyr vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på hjemmesiden. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering.
 8. Betaling for ydelser såsom kontingent og holddeltagelse etc. sker forud. Varer købt i webshop betales først ved afsendelse eller udlevering af varen.
 9. Alle priser nævnt på hjemmesiden er inklusive moms med mindre andet er nævnt

Fortrydelsesret

 1. Som udgangspunkt er der ingen fortrydelsesret på købte ydelser såsom kontingenter, arrangementer o.l. (se evt. “Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 12”) . I særlige tilfælde kan der træffes aftale om refundering ved fortrydelse med udbyderen af den pågældende ydelse. Det påhviler forbrugeren selv at kontakte organisationen, som leverer ydelsen, op til 14 dage efter købet har fundet sted i så fald.
 2. Har du købt en vare i webshoppen har du 14 dages fortrydelsesret, fortrydelsesretten gælder fra leveringstidspunktet. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en vare, skal varen returneres til den organisation, som leverer varen, inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Ansvarsfraskrivelse

 1. Dragør Borgerforening er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.
 2. Dragør Borgerforening kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af hjemmesiden.
 3. Der tages forbehold for taste- og prisfejl forkert angivet tidspunkter og lokationer.
 4. Dragør Borgerforening indestår ikke for, at hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.
 5. Selvom man tilstræber at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Dragør Borgerforening kan foretage ændringer i materialet på denne Hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på hjemmesiden kan være forældet, og Dragør Borgerforening forpligter sig ikke til at opdatere materialet.
 6. Dragør Borgerforening er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.
 7. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Dragør Borgerforening.
 8. Dragør Borgerforening påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Dragør Borgerforening eller vore leverandørers ydelser på hjemmesiden.
 9. Hvis du ønsker at reklamere på en ydelse eller service, skal du kontakte os.
 10. Du er ansvarlig for sikkerheden af det kodeord, du har brugt til at registrere dig på hjemmesiden. Medmindre Dragør Borgerforening ved uagtsomhed videregiver dit kodeord til tredjemand, er Dragør Borgerforening ikke ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af dit navn og kodeord.

Kundeservice

 1. Generelt vil vi så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din tilmelding/bestilling. Du kan kontakte os ved at klikke på kontakt eller vælge “Hjælp” eller en lignende knap eller ved at ringe til det eventuelle telefonnummer, der er anført på hjemmesiden.
 2. Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte os som beskrevet ovenfor, og vi vil forsøge at hjælpe dig
 3. Ændring eller annullering af din tilmelding eller bestilling: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding eller bestilling, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte os som beskrevet ovenfor. Det er dog ingen garanti for, at vi accepterer dine ønsker.
 4. Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en ydelse eller den service, vi har leveret, kan du give feedback til os i form af anmeldelse, kommentarer og bedømmelser som afspejler din oplevelse.
 5. Kompensation: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, end vi har leveret, og du ønsker at få refunderet beløbet eller et forholdsmæssigt afslag i prisen eller en anden kompensation, skal du kontakte os som beskrevet ovenfor.

Force majeure

 1. Vi er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).
 2. Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:
  • strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt
  • civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig
  • brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe
  • umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler
  • umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk
  • en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.
 3. Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.
0
  0
  Bestillinger
  Du har ingen bestillingerTilbage